Laura Kielińska

O autorce

Laura Kielińska jest absolwentką Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, a obecnie studentką drugiego roku malarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na Wydziale Sztuki.
Inspirację do swojej twórczości odnajduje w codzienności, zamieniając ją w sztukę. Ukazuje fragmenty rzeczywistości, a tworząc wykorzystuje proste sytuacje, przedmioty i codzienne miejsca.